Domácí násilí

Během několika posledních let jsme se o domácím násilí mohli dovědět z novin i několika televizních pořadů, což podle sociologických výzkumů agentury Stem výrazně přispělo ke zlepšení informovanosti české veřejnosti a pozitivnějšímu postoji k této problematice. Ochota pomoci obětem se projevila také v naší legislativě. Od začátku letošního roku jsou policisté obdařeni pravomocí vykázat násilníka na 10 dní ze společného bytu. Ovšem přes veškerou snahu mnoha odborníků některé mýty o domácím násilí stále přetrvávají. Pojďme si je k příležitosti 25. listopadu, Světového dne proti násilí na ženách, trochu ujasnit.

Neprůhlednost domácího násilí

Obětí domácího násilí je většinou starý člověk, zdravotně postižený nebo dítě, ale nejčastěji (v 95% případů) je tento trestný čin páchán na ženách. Za svůj život zažije některou z forem domácího násilí až 38% českých žen. Neuvěřitelné číslo, že. Proč se o tomto fenoménu nezačalo mluvit daleko dříve?

Oběti domácího násilí si často problém nechtějí připustit, popírají jeho závažnost nebo je trápí pocity bezmoci a beznaděje, neví, jak situaci řešit. Domácí násilí probíhá za zavřenými dveřmi, beze svědků. Tato nejčastější forma násilí je i z tohoto důvodu nejméně kontrolovanou a zároveň nejvíce podceňovanou formou fyzického týrání. Pachatelé se nebojí, že za tento trestný čin budou potrestáni. Nehodlají za své chování převzít odpovědnost, domnívají se, že je oběť vyprovokovala. Ženy se za problém stydí, chtějí dětem za každou cenu zachovat úplnou rodinu, k násilníkovi mají stále citový vztah a na základě jeho obviňování věří tomu, že vina je na jejich straně. Dokonce ani opuštění partnera mnohdy situaci neřeší. Řada pachatelů svou oběť nadále pronásleduje, snaží se nad ní zase získat ztracenou kontrolu.

Začátek domácího násilí a jeho sociální vymezení

Domácí násilí začíná často velice nenápadně psychickým deptáním, ponižováním, zastrašováním, kontrolou nebo sociální izolací, a proto jej oběť leckdy ani nezaznamená. Avšak nezastaví-li se takové chování hned na začátku, postupně se opakuje a stupňuje. V této problematice nejsou zahrnuty jen sociálně slabé vrstvy na okraji společnost. Domácí násilí prostupuje celé její spektrum bez ohledu na vzdělání, rasu, ekonomickou situaci nebo sociální postavení.

Pachatel má často „dvojí tvář“. Zle se chová pouze doma, ke vzdálenějšímu okolí se projevuje napohled slušně. 70% případů domácího násilí se odehrává v průměrně až nadprůměrně materiálně zajištěných domácnostech a v 80% jde o manželství s dětmi. Péče o děti na rodičovské dovolené nebo vyšší věk seniorů, zdravotní postižení a jiná bezmocnost, finanční závislost i sociální izolace - to vše jsou rizikové faktory, které podhoubí domácího násilí dost dobře živí. Přidáme-li k tomu také některé osobnostní předpoklady pachatele, např. problémy se závislostí nebo nezvládnuté rodičovství a výchova, je průběh manželského vztahu doslova situován do zajetých kolejích typického příkladu domácího násilí.

Vývoj vztahu

V partnerském vztahu se s železnou pravidelností začínají střídat fáze násilí s obdobím relativního klidu doprovázené třemi typickými pocity – láska, naděje a strach. Pachatelova kajícnost probouzí v oběti zašlapanou lásku a naději, že se muž změní k dobrému. Po nějakém čase však opět postupně narůstá tenze, která vrcholí násilným konfliktem a následuje opět fáze usmiřování. Čím déle se cyklus domácího násilí opakuje, tím více vzrůstá jeho intenzita. Z nenápadného psychického deptání se vyvine fyzické týrání v podobě facek, pěstí, škrcení, ohrožování zbraní a dalších útoků. To je mnohdy doprovázeno také sexuálním zneužíváním a ekonomickou kontrolou.

Domácí násilí nelze zaměnit za manželské hádky italského typu, kde se role oběti a pachatele střídají. Při domácím násilí je dlouhodobě stále a jasně daná role napadajícího a napadeného. Vystrašená a bezmocná oběť se obává dalšího trestu ze strany tyrana, který se ji za použití fyzické síly snaží ovládnout a donutit k tomu, co chce on.

Žádná omluva pro páchání fyzického ataku či psychického teroru na partnerce neexistuje. Pachatel sám se může rozhodnout, zda se k takovým praktikám uchýlí nebo nikoli. Domácí násilí není nezvládnutí manželského konfliktu, ale chování, jež má vést k získání moci a kontroly nad ženou.

Mnoho užitečných informací o problematice domácího násilí, včetně postupů, jak správně pomoci obětem, najdete na následujících stránkách:

Článek vyšel: 25.11.2007 / Odkaz

Přečtete si také

 • Na přezutí pneumatik je nejvyšší čas

  Výměnu letních pneumatik za zimní by řidiči již neměli odkládat, současné počasí i předpověď pro další období plně odpovídají podmínkám vhodným pro zimní pneumatiky. Ty zaručují vyšší bezpečnost nejen na sněhu a…

Související články

 • Podběl lékařský

  Podběl patří mezi první rostlinky, na které se nedočkaví bylinkáři zjara vrhají. Zlatožluté květy si svou cestu za sluncem razí leckdy už počátkem března, aniž by braly ohled na ledové zbytky sněhu. Právě teď je tedy…

 • Kopřiva dvoudomá

  Díky svým žahavým chloupkům si neodbytná kopřiva vysloužila spíše odpor než nadšené chvalozpěvy. Na její obranu se ovšem sluší připomenout několik set let dlouhá léčitelská tradice – vždyť už staří Římané…

 • Biopotraviny - šetrné k přírodě i k vašemu zdraví

  Kritikové označují současný celosvětový boom biopotravin za důsledek promyšleného marketingového tahu, jehož jediným cílem bylo vyvolat paniku a donutit nás spotřebitele sáhnout pěkně hluboko do peněženky. Inu, kdo…

Přihlášení uživatele

Chcete se zúčastnit našich soutěží, odebírat novinky či diskutovat? Přihlaste se:

Pokud nejste členem našeho klubu, tak se zaregistrujte.

Soutěže na internetu
Soutež o 4 vstupenky na TOP SECRET
Soutěž o notebook Toshiba a hry od EA
Soutěž o šperky
Bohatá nadílka od Ježíška
Soutěž o multifunkční troubu Whirlpool a další ceny
Soutěž o poukazy na oblečení DIESEL, GUESS a další
Soutěž o parfémy Marina de Bourbon
Vyhraj XBOX 360 a Kinect!
Soutěž se značkou ASTOR o matující make-up Matitude HD
Vyhrajte ceny v hodnotě takřka 50.000 korun!

Anketa

Jsi spokojená se svou postavou?

Anoprocento hlasujících36 %
Neprocento hlasujících41 %
Nevímprocento hlasujících23 %