Láska - koření života

Bez lásky se v životě neobejdeme. Anebo náš život bude méně něž poloviční. Každý z nás určitě na vlastní kůži zažil, jak opojně chutná chemický koktejl hormonů zamilovanosti a jak se pod jeho vlivem snadno přeskakují i ty největší překážky. Žhnout láskou začínáme už v kolébce. Čím víc byli naši rodiče nedokonalí, tím spíš bychom je měli v dospělosti milovat. Bible to svým výrokem „Cti otce svého, matku svou...“ rovněž potvrzuje. Možná nadělali opravdu zásadní chyby, možná jen mluvili jinou řečí lásky. Ostatní vztahy v našem životě totiž zásadně ovlivňuje tato prvotní zkušenost s rodiči. Přijetí a odpuštění zejména těch negativních vlivů z prvního pouta někdy dokáže zbavit bolavou duši přetěžkého břemene a výrazně zkvalitní život.

Klíč ke vztahům

Možná se také ptáte: Proč všechny moje vztahy skončí takovým fiaskem? Co se mám naučit, abych budovala dobré vztahy? Není to nic jednoduchého, protože do každého pouta, ať už milostného či přátelského, vnáší život mnoho změn. Jen málokdo se ale dokáže zastavit a zamyslet se nad tím, proč se daný vztah zhoršuje. Vždyť nikdo přeci nevstupuje do manželství s cílem za několik let se rozvést.

Vášnivá zamilovanost

Problém je zakopán v tom, že mnoho lidí nedokáže ustát přechod z uhrančivého stadia lásky do tzv. smluvního stadia. V prvním stadiu, které průměrně trvá asi dva roky, žijeme v představě, že náš protějšek je jednoduše dokonalý. Láska v prvním stadiu vyžaduje jen málo práce, nevyvíjíme aktivitu, abychom se zamilovali, prostě se to stane. Vnitřně se chvějeme už jen z toho, jak dotyčný mluví, jak se na nás dívá. V této fázi lásky zpravidla vstupujeme do manželství, začínáme spolu žít a většina z nás se podvědomě domnívá, že vztah bude v této euforii pokračovat.

Přechod do druhé fáze

Jenže čas, povinnosti a každodenní kolotoč lehce strhne růžové brýle zamilovanosti a pak se ptáme sami sebe: Jak to, že jsem předtím neviděla, že je takový mrzutý morous? Nebo: Proč jsem nevěřila tomu, když mě všichni upozorňovali, že Pavel prostě není schopný soustavně pracovat? Podobně to vidí i opačné pohlaví. Nastává přechod do druhého stadia, tzv. smluvní láska. Už poměrně realisticky vnímáme osobu druhého člověka. Rozdílnosti v osobnostním ladění, zájmech a životním stylu nabývají na síle, zatímco dříve jsme je vůbec neviděli. V prvním stadiu jsme se soustředili na blaho druhého, ale teď řešíme své potřeby a vyžadujeme jejich naplnění od partnera. Ten se ovšem někdy stáhne nebo začne v hněvu rozdávat rány, což přináší do vztahu další oddálení. Stavíme mezi sebou bariéry a je stále těžší si navzájem projevit lásku. Lze takto polomrtvý vztah ještě resuscitovat a přivést k životu? Samozřejmě, ale pokud chceme něco změnit, musíme začít od sebe, nikoliv od partnera. Zpočátku to navíc – díky naší oboustranné citové vyprahlosti - možná bude sousto vskutku nadměrné.

Smluvní láska

I smluvní láska může být nádherně romantická a vášnivá, ale musí se pěstovat. Už nebude nadále proudit jen proto, že ve vztahu setrváme. Musí být vědomá a záměrná. Je to závazek, že budu milovat, ať se děje, co se děje. Smluvní láska vyžaduje naši pozornost a chuť jednat. Nečeká, až jí podnítí vřelé city, ale sama hledá zájmy a blaho partnera. To, jak se chováme k druhému, ovlivňuje jeho emoce. Pokud se naučíme hovořit jeho jazykem lásky, bude se cítit milován a vrátí nám naši citovou investici. Pojďme tedy (alespoň částečně) porozumět pěti jazykům lásky.

První jazyk lásky: slova ujištění

Slovo má na vývoj člověka velmi mocný vliv. Děti, které vyrůstaly v pozitivním jazykovém prostředí, slýchaly slova zdůrazňující příjemné, radostné a krásné stránky života. Zatímco v prostředí jiných bylo vyzdvihováno převážně to negativní. Tyto dva různorodé modely formují nesmírně odlišné osobnosti a vzorce chování. Chceme-li porozumět prvnímu jazyku, zkoumejme sami na sobě, jak hodně a jestli vůbec pozitivní slůvka říkáme. A jakou citovou odezvu v nás vyvolává, pokud tak někdo mluví k nám. Je totiž možné, že si sami zavíráme dveře před jedním proudem lásky.

Druhý jazyk lásky: dárky

V každé kultuře je dárek znamením přízně, hmatatelným důkazem, který sděluje – mám tě rád. Abychom dobře hovořili tímto jazykem, obdarovávejme bez jakýchkoli podmínek. Dárek by měl odpovídat zájmům obdarovaného. Tento jazyk lásky se dá nejsnáze naučit.

Třetí jazyk lásky: skutky služby

Jeden ze základních jazyků lásky je v křesťanství výstižně zobrazen postavou Ježíše Krista. Odnepaměti se zdá, že život ve službě druhým je hoden napodobení. Ti nejvýznamnější lékaři vidí svou profesi jako službu nemocným, nejlepší politici jako službu lidem apod. Tento jazyk lásky je nejvyšším vrcholem, na který kdy člověk může vystoupit.
Někdy se ovšem služba lásky zaměňuje za otroctví. Emocionální bolesti mnohé rozvedené ženy nás o tom přesvědčí: „Sloužila jsem mu několik let. On mě přehlížel a ponižoval před přáteli a zbytkem rodiny. Nepřeji mu nic zlého, ale cítím k němu odpor a nechci s ním už žít...“ Tato žena dovolila, aby si připadala jako nejposlednější rohožka u dveří a navzdory svým emocím vše poslušně plnila. Jenže tyto služby pak už nebyly projevem její lásky, ale strachu, zášti a pocitů viny. Možná kdyby své emoce projevila daleko dříve, dalo se v jejich manželství leccos zachránit.

Čtvrtý jazyk lásky: pozornost

Existuje vrozená potřeba sounáležitosti, přirozené interakce, lásky. Bez těchto velmi těsných pout se může novorozeně dokonce opožďovat ve vývoji. Nejde o tělesnou blízkost, někdy sedíme v přeplněné místnosti, ale přesto jsme uvnitř sami. Důležité je to, co vzniká na emocionální rovině – pro někoho to může být kvalitní rozhovor, naslouchání a pro jiného třeba společná práce.

Pátý jazyk lásky: fyzický kontakt

Jde o jeden z nejranějších projevů lásky. Už jako nemluvňata nás uklidňovala tělesná blízkost matky, její něžné pohupování. Dotknout se těla znamená dotknout se mě. Když se někdo fyzicky odtahuje, oddaluje se také citově. V krizových chvílích se objímáme téměř instinktivně. Dotek může být láskyplný, něžný, ale také bolestivý a nenávistný.

Jaký je váš jazyk lásky? Někteří lidé vyrůstající v milujících a harmonických rodinách hovoří všemi jazyky lásky přirozeně, nedělá jim problém je přijímat a vracet. Většinou některý jazyk převažuje, říkáme mu proto primární jazyk lásky. Pokud primárním jazykem jeho blízcí nehovoří, může se dotyčný cítit nemilován.
Rozvíjení pěti jazyků lásky dokáže posílit a zkvalitnit naše vztahy. I když si to leckdy nepřipouštíme, je láska v životě člověka to nejzásadnější...
Těšíme se na vaše příspěvky v komentářích.

Článek vyšel: 22.01.2008 / Odkaz

Přečtete si také

Související články

  • Podběl lékařský

    Podběl patří mezi první rostlinky, na které se nedočkaví bylinkáři zjara vrhají. Zlatožluté květy si svou cestu za sluncem razí leckdy už počátkem března, aniž by braly ohled na ledové zbytky sněhu. Právě teď je tedy…

  • Kopřiva dvoudomá

    Díky svým žahavým chloupkům si neodbytná kopřiva vysloužila spíše odpor než nadšené chvalozpěvy. Na její obranu se ovšem sluší připomenout několik set let dlouhá léčitelská tradice – vždyť už staří Římané…

  • Biopotraviny - šetrné k přírodě i k vašemu zdraví

    Kritikové označují současný celosvětový boom biopotravin za důsledek promyšleného marketingového tahu, jehož jediným cílem bylo vyvolat paniku a donutit nás spotřebitele sáhnout pěkně hluboko do peněženky. Inu, kdo…

Přihlášení uživatele

Chcete se zúčastnit našich soutěží, odebírat novinky či diskutovat? Přihlaste se:

Pokud nejste členem našeho klubu, tak se zaregistrujte.

Soutěže na internetu
Soutež o 4 vstupenky na TOP SECRET
Soutěž o notebook Toshiba a hry od EA
Soutěž o šperky
Bohatá nadílka od Ježíška
Soutěž o multifunkční troubu Whirlpool a další ceny
Soutěž o poukazy na oblečení DIESEL, GUESS a další
Soutěž o parfémy Marina de Bourbon
Vyhraj XBOX 360 a Kinect!
Soutěž se značkou ASTOR o matující make-up Matitude HD
Vyhrajte ceny v hodnotě takřka 50.000 korun!

Anketa

Jsi spokojená se svou postavou?

Anoprocento hlasujících36 %
Neprocento hlasujících41 %
Nevímprocento hlasujících23 %