Strach má veliké oči...

...říká jedno lidové přísloví a tím se nás snaží uklidnit a ujistit, že to nebude tak zlé, jak se obáváme. Pravdou ovšem zůstává, že strach je nejčastější emoce, mnohem častější než třeba radost nebo smutek.

Biologické aspekty strachu

Jako součást stresové situace působí řadu tělesných a psychických změn v prožívání. Na úrovni fyzické lze pozorovat třes rukou, povrchní dýchání, zrychlený puls, pocení a jiné. Na úrovni psychologické je to zvýšená psychická aktivita nebo naopak strnulost. Lidé svázaní strachem se hůře zbavují zneklidňujících myšlenek, a proto jim mohou bránit v řešení úkolu. Mnohé možná napadne, proč příroda vyvinula takový neefektivní mechanismus? Odpověď nám nabízí některé poznatky z evoluční biologie. Z nich vyplývá, že podobné myšlenkové smyčky pomáhaly živočichům problém detailněji promýšlet a nalézat řešení. Někdy se stává, že pokud jsme problémem úplně pohlceni, řešení zcela nečekaně najdeme. Druhý postoj souvisí s evolučně velmi starým mechanismem vyrovnávání se s nebezpečím, a sice postojem "mrtvého brouka", kdy nás naše vlastní tlumená aktivita chrání před útokem z okolí.

Lidé se bojí o ledaco - o své blízké, o zdraví, o svou práci, že ztratí partnera.... Strach může mít naprosto konkrétní důvod nebo může jít o neurčitý ohrožující pocit – úzkost. Beze strachu prostě nikdo z nás nemůže žít. Ale někdo se bojí více a jiný zase méně. Taková rozdílnost může být dána odlišnými hodnotami, ale i mírou osobní jistoty. Když se můžeme spolehnout na to, že naše životní hodnoty nejsou nijak ohrožené, nemusíme se o ně bát. Někdo prožívá klidný milostný vztah, zatímco jiný je ve vztahu svým partnerem neustále znejišťován, protože potřebuje být přesvědčen, že ten druhý o vztah stojí. Paradoxně tak k rozpadu vztahu spíše přispívá....

Původ strachu

Taková ztráta jistoty a bezpečí je pravděpodobně přejatá z rodiny, kde dotyčný vyrůstal jako dítě. Platí, že čím ranější vývojové období postihuje a čím déle trvá, tím hlubší následky může mít. Nejzávažnější úzkostné poruchy jsou shledávány u dospělých, kteří ve svém dětství zažili traumatizující událost nebo dlouhodobé znejistění, nejčastěji ze strany rodičů. Jedná se o případy domácího násilí, rozpadu rodiny – absence jednoho z rodičů. Ale příčinou vzniku úzkostné poruchy může být i zcela nenápadný citový chlad, přílišná úzkostnost a ochranářské chování rodičů, díky němuž dítě chápe svět jako ohrožující, kde se bát prostě musí.

Forma úzkosti může mít podobu panickou (např. u lidí, kteří prožili traumatizující událost) nebo může být vázaná na určitou situaci, místo či předmět, jak je tomu u fobií. Ti, jež prožili znejistění menšího rozsahu, ale dlouhodobé, trpí převážně celkovou úzkostnou poruchou. Neschopnost odpoutat se od zneklidňujících myšlenek vede k jejich hromadění a vytváření smyček, které jedince vyčerpávají a výsledkem jejich dlouhotrvajícího působení potom může být i deprese.

Vyrovnání se se strachem

Každý jsme ve svém životě prožili už celou řadu zneklidňujících událostí, s nimiž jsme se potřebovali nějak vyrovnat. Veliké trauma, na které se dotyčný snaží co nejdříve zapomenout a nevěnuje mu dostatečnou péči pro zahojení, může být zatlačeno do podvědomí a odtud neblaze ovlivňovat jeho život. Proto je vždycky lepší hledat cestu, jak svůj strach a tíseň překonat, i když je to leckdy práce dlouhodobá a velice složitá (zejména u celkové úzkostné poruchy a depresí).

Pouhé rozptýlení pozornosti od zneklidňujícího podnětu může pomoci jen krátkodobě. Nevýhodou totiž je, že je strachu ponechána jeho největší zbraň, a to jeho neohraničenost a nekonkrétnost. Kognitivně behaviorální terapií je úzkostný jedinec postupně konfrontován se zneklidňujícími podněty, které se učí překonávat. Například člověk, který se bojí výšek, bude postupně vystaven prožitkům výstupu na vyšší a vyšší objekty. Tyto své zážitky bude s terapeutem analyzovat a jednoho dne se třeba svého strachu zbaví. Někdy je účinná i tzv. paradoxní intence, kdy si člověk cíleně přeje, aby se potil, třásl se mu hlas, ale tyto projevy se nedostaví. Existují i další způsoby, jak se svého strachu zbavit.

Strach jako součást stresové, ohrožující situace může mít nepochybně pro člověka kladný význam, ale když je neadekvátní situaci a omezuje kvalitu života jedince, je užitečné s ním bojovat a snažit se jej ze svého života odstranit.

Článek vyšel: 10.05.2007 / Odkaz

Přečtete si také

Související články

  • Podběl lékařský

    Podběl patří mezi první rostlinky, na které se nedočkaví bylinkáři zjara vrhají. Zlatožluté květy si svou cestu za sluncem razí leckdy už počátkem března, aniž by braly ohled na ledové zbytky sněhu. Právě teď je tedy…

  • Kopřiva dvoudomá

    Díky svým žahavým chloupkům si neodbytná kopřiva vysloužila spíše odpor než nadšené chvalozpěvy. Na její obranu se ovšem sluší připomenout několik set let dlouhá léčitelská tradice – vždyť už staří Římané…

  • Biopotraviny - šetrné k přírodě i k vašemu zdraví

    Kritikové označují současný celosvětový boom biopotravin za důsledek promyšleného marketingového tahu, jehož jediným cílem bylo vyvolat paniku a donutit nás spotřebitele sáhnout pěkně hluboko do peněženky. Inu, kdo…

Přihlášení uživatele

Chcete se zúčastnit našich soutěží, odebírat novinky či diskutovat? Přihlaste se:

Pokud nejste členem našeho klubu, tak se zaregistrujte.

Soutěže na internetu
Soutež o 4 vstupenky na TOP SECRET
Soutěž o notebook Toshiba a hry od EA
Soutěž o šperky
Bohatá nadílka od Ježíška
Soutěž o multifunkční troubu Whirlpool a další ceny
Soutěž o poukazy na oblečení DIESEL, GUESS a další
Soutěž o parfémy Marina de Bourbon
Vyhraj XBOX 360 a Kinect!
Soutěž se značkou ASTOR o matující make-up Matitude HD
Vyhrajte ceny v hodnotě takřka 50.000 korun!

Anketa

Jsi spokojená se svou postavou?

Anoprocento hlasujících36 %
Neprocento hlasujících41 %
Nevímprocento hlasujících23 %